Fundat el 1984, fjm advocats és una Societat Limitada Professional que compta amb la dedicació plena de nou advocats, dos economistes y dues professionals tècniques en administració.

Amb més de 30 ANYS D’ EXPERIÈNCIA professional jurídica, fjm advocats disposa d’especialistes en TOTES LES BRANQUES DEL DRET, destacant en l’assessorament d’entitats proveïdores de SERVEIS SANITARIS, SERVEIS SOCIALS I SOCIOSANITARIS.

Junt amb aquestes, fjm advocats també assessora a diverses EMPRESES I ENTITATS provinents d’una gran varietat de sectors. Des del 2009 també ofereix en els seus clients ASSESSORAMENT FINANCER I ESTRATÈGIC.
Els principis d’actuació de fjm advocats troben clara expressió en el seu lema: RIGOR EN EL CONCEPTE, PRECISIÓ EN EL LLENGUATGE I SEVERITAT EN LA FORMA.

DRET SANITARI I DE SERVEIS SOCIALS - DERECHO SANITARIO Y DE SERVCIOS SOCIALES

Dret sanitari i de serveis socials

Som experts en els camps sanitari, sociosanitari i social, gràcies a la intensa i dilatada pràctica professional que ha marcat la nostra trajectòria com a gabinet jurídic.

DRET LABORAL - DERECHO LABORAL

Dret laboral

Donem assessorament integral tant a empreses com a treballadors en matèria jurídic-laboral i de Seguretat Social, en conflictes individuals, plurals o col·lectius.

DRET ADMINISTRATIU - DERECHO ADMINISTRATIVO

Dret administratiu

Som experts en l’assessorament a Administracions públiques, entitats i ciutadans en totes les matèries relacionades amb l’organització i la prestació de serveis públics.

DRET MERCANTIL - DERECHO MERCANTIL

Dret mercantil

Donem assistència jurídica en totes les circumstàncies relacionades amb l’activitat econòmica de les empreses en el mercat. Som experts en moviments de societats.

DRET DE FAMÍLIA - DERECHO DE FAMILIA

Dret matrimonial i de família

Oferim un servei personal, sensible i atent a les necessitats i situació personal de cada client, i en els casos de ruptura de parella vetllem per sobre de tot pel benestar dels vostres fills.

DRET CIVIL - DERECHO CIVIL

Dret civil

Us assessorem amb caràcter preventiu i defensem els vostres interessos en les relacions jurídiques entre particulars, bé siguin persones físiques o societats.

DRET PENAL - DERECHO PENAL

Dret penal

Us ajudem a defensar els vostres interessos durant tot el procés posant especial atenció en el component humà. Som experts en l’àmbit de negligències professionals.

ASSESSORAMENT FINANCIER I ESTRATÈGIC - ASESORAMIENTO FINANCIERO Y ESTRATÉGICO

Dret concursal

Posem a la vostra disposició un ampli know-how en administració i mediació concursal i oferim una metodologia de seguiment de les diferents fases del concurs amb garantia d’eficiència.