Viewing post categorized under: NotíciesCarme García Jarque, sòcia de FJMadvocats, entrevistada en Beteve sobre la crisi generada per el Covid-19 i la recuperació econòmica

15 juliol, 2020 Notícies

 

Poden veure l’entrevista emesa el passat 10 de juliol a Carme García Jarque del minut 05,00 al 18.00 aquí 

Carme García, sòcia de FJMadvocats,  responsable de la divisió financera és membre de la comissió executiva del Col·legi d’Economistes de Catalunya i coordinadora del Grup d’Experts per a la Reactivació de l’Economia Catalana (GEREC), pronostica que les dades de la baixada del PIB català del segon trimestre “com a mínim, duplicaran” les del primer, el suposaria una caiguda del 8% del PIB català

Les derivades de la insuficient protecció dels professionals. Article d’opinio de Francesc José María a El Economista Sanidad

Notícies

Les derivades de la insuficient protecció dels professionals.

Article publicat a El Economista Sanidad  (en castellà)

Fins avui s’ha lliurat una batalla judicial per la falta d’equips de protecció individual mitjançant la interposició de múltiples demandes de mesures cautelars exigint la dotació immediata dels mateixos als professionals sanitaris que atenien malalts de Covid-19 i a altres col·lectius considerats essencials com la policia.

Davant la notorietat de la falta o insuficiència d’aquests equips de protecció durant les primeres setmanes de la pandèmia -i no sent aplicable als centres sanitaris i residencials la solució de paralització de l’activitat quan existeix un risc greu i imminent per a la salut de les persones treballadores, ja que és necessari garantir la continuïtat assistencial-, els tribunals de justícia de l’ordre social majoritàriament han resolt tals demandes estimant-les parcialment i indicant que es complís l’obligació de proporcionar els equips en el moment que es tinguessin a disposició.

Pressento que en matèria de protecció de riscos laborals solo s’ha lliurat la primera batalla en els tribunals i que s’aveïna una segona onada de demandes exigint responsabilitats pels contagis i defuncions derivades de la falta de mesures de seguretat. Segons dades del Ministeri de Sanitat de 29 de maig, el nombre de contagis confirmats entre els professionals sanitaris en tota Espanya era de 51.482 i 63 el nombre de defuncions.

El govern mitjançant reial decret llei de 27 de maig ha deixat clar que les infeccions per coronavirus SARS-CoV-2 del personal dels centres sanitaris i residencials exposat al risc de contagi són accident laboral, sempre que s’acrediti pel servei de prevenció de riscos laborals de la institució que ha existit aquesta exposició. La prevenció de riscos laborals es configura en la nostra legislació com una obligació de l’empresari i de l’administració pública quan actua com a ocupadora i un correlatiu dret dels treballadors.

La responsabilitat de l’ocupador per accidents de treball per falta de mesures de seguretat és exigible administrativament mitjançant la imposició de sancions per infracció molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals i el recàrrec de prestacions de la Seguretat Social a càrrec de l’empresari. També és exigible una indemnització pels danys i perjudicis soferts -corporals, morals i econòmics- i els perjudicats poden acudir també a la via penal plantejant un concurs ideal de delictes contra els drets dels treballadors per la creació de perill i de lesions o homicidi imprudents pel resultat.

En el cas de la protecció dels professionals de la salut -el dret de la qual a una protecció eficaç de la seva seguretat i salut laboral no s’ha pogut garantir de manera adequada per falta d’accés als EPI i concorre amb el dret a la protecció de la salut dels ciutadans que estan sota la seva cura, en la situació d’excepcionalitat viscuda- es plantegen dues qüestions: Es poden exigir responsabilitats a les administracions i a les empreses per falta de mesures de seguretat? És possible excloure o disminuir aquesta responsabilitat?

La resposta a la primera pregunta dependrà de com interpretin els tribunals la concurrència de força major que, per a més inri, en l’estat d’alarma decretat no es configura per referència a la construcció doctrinal clàssica d’aquest concepte, sinó que es tracta d’un concepte nou de creació legal i concreció administrativa, directa i irremeiablement vinculat en exclusiva a la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària.

A la segona pregunta la resposta és que sí. La Directiva marc europea sobre seguretat i salut laboral preveu que el personal essencial pugui quedar exclòs de les normes sobre prevenció de riscos laborals si concorren dos requisits: una situació d’excepcionalitat i que la protecció de la població en situació de greu risc col·lectiu exigeixi la prioritat d’aquesta protecció sobre la del personal.

Perquè operi aquesta exclusió hauria de disposar-se la mateixa explícitament en una norma legal, ja que la legislació de prevenció de riscos laborals que va transposar al nostre ordenament l’esmentada Directiva europea, no va fer ús de l’autorització als estats membres per a establir l’exclusió o disminució de responsabilitat dels empresaris per fets derivats de circumstàncies que els siguin alienes o esdeveniments excepcionals, les conseqüències dels quals no hagin pogut ser evitades malgrat la diligència desplegada.

Mentre no es reguli aquesta exclusió als tribunals de justícia no els quedarà una altra que aplicar la normativa vigent en matèria de protecció de riscos laborals, en particular la relacionada amb la protecció enfront dels riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics i les derivades previstes en la llei quan l’accident laboral es deu mancant mesures de seguretat. Una situació en què les conseqüències econòmiques per als nostres sistemes de salut i d’atenció a la dependència són incalculables, si no es posa remei

Llegir l’article complet en pdf (en castellà)  aquí

Carme García Jarque acreditada per ACCIÓ com assessora en les diferents àrees d’expertesa i àmbits sectorials

4 març, 2020 Notícies

Carme García Jarque, directora de la divisió de serveis financers de fjmadvocats, acreditada per ACCIÓ com assessora en les diferents àrees d’expertesa i àmbits sectorials RIS3CAT següents: Finances i control de gestió.

Llegir més sobre l’acreditación aquí

 

Acció Concertada Social.

Notícies, Uncategorized @ca

Article de Francesc José María Sanchez publicat Diario Expansión

Pot llegir l’article en pdf

ACCIÓN CONCERTADA SOCIAL

Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de servicios de atención a las personas (sociales, sanitarios  y educativos) tienen libertad para organizarlos de tal manera que no sea necesaria su prestación directa o con medios propios ni  la celebración de contratos públicos.

Esta posibilidad deriva de la Directiva europea  2014/24/UE de contratación que afirma expresamente que la aplicación de la normativa contractual pública no es la única posibilidad que gozan las autoridades competentes para la gestión de servicios a las personas.  Dicha previsión de la norma europea  ha tenido su reflejo en la ley  española de contratos del sector público  y en las leyes autonómicas que han regulado esta materia. De ahí surge la Acción Concertada Social, un instrumento no contractual para la colaboración público-privada en la atención a las personas.

Este régimen de acción concertada está inspirado en dos principios básicos:  la solidaridad y la eficiencia presupuestaria al no incluir el beneficio industrial en la fijación de la contraprestación económica. Y no excluye  que las administraciones puedan  optar en un momento dado por la utilización de instrumentos contractuales –contrato de servicios o concesiones-  para la gestión indirecta de acuerdo con la ley de contratos del sector público.

El debate político sobre la necesidad de regular los conciertos sociales se ha centrado en qué  tipo de proveedores de servicios privados puede beneficiarse de esta modalidad de colaboración con la administración pública, ¿todas las entidades privadas independientemente de que sean de iniciativa mercantil o de iniciativa social, o sólo las de iniciativa social sin ánimo de lucro?

La respuesta varía. La mitad de las CCAA que hasta hoy han legislado sobre la acción concertada social, que han sido prácticamente todas, se han decantado por que sea un instrumento de relación para la prestación de servicios de atención a las personas con todo tipo de entidades privadas prestadoras de dichos servicios dando preferencia a las entidades sin ánimo de lucro en caso de que se den análogas condiciones para la adjudicación del servicio. La otra mitad, en cambio, han considerado que sólo desde la gestión solidaria, sin ánimo de lucro, se puede colaborar con la administración pública bajo la modalidad de acción concertada. Por tanto, en la elección de una u otra modalidad hay un posicionamiento político e ideológico previo.

Francesc José María Sánchez.

Abogado. Socio-director de FJM Advocats.

La pudor de sofre de la Llei Aragonés

Notícies

Artícle de Francesc José María Sánchez publicat a el Diari El País

Llegir article en pdf

 

 

ERRE QUE ERRE CON EL BLINDAJE DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.

6 febrer, 2020 Notícies

Article d’opinió de Francesc José María Sánchez publicat a El Economista Salud.

Llegir article en castellà (PDF)

La malaltia de la sanitat catalana: finançament i governança

29 gener, 2020 Notícies

Lea noticia completa aquí.

Francesc José María Sánchez rep la Medalla al Mèrit Professional per fomentar la cultura de la pau, el diàleg i la mediació

22 gener, 2020 Notícies

Llegir la notícia 

XAL i CCMA nous clients fjmadvocats

La Xarxa Audiovisual Local (XAL) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), nous clients dins l’àmbit del Dret Laboral de fjmadvocats

13 gener, 2020 Notícies
Opinión FJM

La bona governança de les xarxes d’entitats proveïdores de serveis de salut

19 desembre, 2019 Notícies