• També s’ha produït la renovació de la Corporació Salut Maresme i la Selva, el que reforça el lideratge del despatx en l’assessoria jurídica dins el sector sanitari i sociosanitari català.
  • Francesc José María Sánchez, soci director de fjmadvocats, “la confiança de FGC i l’INCASÒL, entitats que formen part de la Generalitat de Catalunya i amb unes necessitats d’alta exigència jurídica, reforcen la nostra posició en l’assessoria jurídica del sector públic”.

Barcelona, 21 de desembre del 2020. fjmadvocats, despatx fundat en 1983, especialitzat en diferents branques del Dret, —destacant en l’assessorament d’entitats proveïdores de Serveis Sanitaris, Serveis Socials i Sociosanitaris— i també en l’assessoria econòmica i financera, tanca 2020 amb la incorporació a la seva cartera de clients de dues entitats de Dret Públic, referents a Catalunya: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL). En aquest tancament d’any també cal afegir la renovació del la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

FGC ha homologat a fjmadvocats mitjançant un acord marc per temes de Dret Laboral i Penal; i gaudirà del seu assessorament en totes aquelles matèries que es derivin d’aquestes dues especialitats. Ho farà tant en aquells procediments judicials assignats per FGC; com en matèria de negociació col·lectiva, una especialitat on els professionals de fjmadvocats tenen una gran experiència i hi dediquen més de 300 hores anuals de mitjana en la negociació de diferents convenis. L’INCASÒL per la seva part, ha adjudicat a fjmadvocats un contracte de prestació de serveis en matèria laboral, funció pública i defensa jurisdiccional.

 Per a Francesc José María Sánchez, soci director i fundador del despatx, “l’adjudicació d’FGC i de l’INCASÒL, entitats que formen part de la Generalitat de Catalunya i amb unes necessitats d’alta exigència jurídica, és una mostra més del nostre lideratge en l’assessorament jurídic del sector públic; més enllà de la nostra implantada presència i reputació en el sector sanitari català”.

Necessitat d’assessorament Laboral molt especialitzat

Els dos nous clients són entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i regulat per l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana. Tal como explica Alfredo Bayón, advocat i soci de fjmadvocats “això fa que en matèria laboral i de despeses de personal, estigui subjecta a les limitacions que estableix la normativa bàsica de l’Estat, així com a les disposicions que en aquesta matèria regulin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya”.

Aixó comporta que es vegi afectada l’autonomia de gestió dels seus recursos humans, per les lleis de mesures fiscals, financeres i administratives que les acompanyen, així com altres resolucions administratives i acord del Govern de la Generalitat. “Tot això condiciona enormement la gestió dels recursos humans i l’assessorament jurídic en matèria laboral que cal qu sigui molt especialitzat”, ha assenyalat Alfredo Bayón.

 Renovació de la Corporació Salut Maresme i la Selva

A més de l’arribada d’FGC i el INCASÒL com a nous clients, la Corporació Salut Maresme i la Selva ha renovat per dos anys més la seva confiança en fjmadvocats, consolidant-se com un client històric per al despatx. La renovació contempla l’assessorament, assistència i defensa en material laboral, així com en matèries de l’ordenament jurídic relacionades amb l’àmbit laboral-sanitari. Contemplant també l’assessorament jurídic especialitzat en l’àmbit Mercantil i en Dret Administratiu. Una confiança del sector sanitari i sociosanitari que segons Francesc José María “es confirma amb la renovació per part de la Corporació Salut del Maresme i la Selva. El que permet al nostre despatx tancar 2020 creixent en número de clients i de professionals”.

Sobre el fjmadvocats

Fundat el 1984 per Francesc José Maria Sánchez, fjmadvocats és una Societat Limitada Professional que compta amb 12 advocats, 2 economistes i 2 professionals tècniques en administració. Amb 35 anys d’experiència professional jurídica, fjmadvocats disposa d’especialistes en totes les branques del dret, destacant en l’assessorament d’entitats proveïdores de Serveis Sanitaris, Serveis Socials i Sociosanitaris. Des de 2014 compta amb una divisió d’assessoria financera, comptable i estratègica que dirigeix l’economista Carme García Jarque, antiga Directora General de l’Institut Català de Finances.

 El despatx treballa per a entitats que tenen fins a 5.000 empleats i també ha participat activament en la negociació privada d’alguns convenis que afecten a més de 40.000 treballadors. Entre els més recents van participar el novembre de 2018 –en qualitat d’assessors jurídics de la patronal CAPSS i experts en Dret Laboral—, de la signatura de l’II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospital d’Aguts, Centris d’Atenció Primària, Centris Sociosanitaris i Centris de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)

 fjmadvocats també assessora a diverses empreses, patronals i entitats que provenen de diferents sectors. Els principis d’actuació del despatx troben clara expressió en el seu lema: RIGOR EN EL CONCEPTE, PRECISIÓ EN EL LLENGUATGE I SEVERITAT EN LA FORMA.

 Descarregar Nota de Premsa (PDF)