• La directora del àrea d’Assessorament Estratègic i Financer del despatx és membre del CTESC des de juny de 2019, a proposta de PIMEC.
  • Una de les seves tasques serà coordinar el Plenari format per 37 de professionals, en paritat dones i homes, i que elabora estudis que analitzen la realitat i en treuen conclusions que aporten recomanacions i suggeriments per l’actuació del Govern.

Barcelona, 30 de desembre de 2020. Carme García Jarque, directora de l’àrea d’Assessorament Estratègic i Financer i sòcia de FJMadvocats, ha estat nomenada pel Govern de la Generalitat com a secretària executiva del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Carme García es membre del Plenari del CTESC des de juny de 2019. Ho és a proposta de PIMEC, patronal on ocupa diferents càrrecs, essent a l’actualitat vocal del seu Comitè Executiu, de la Junta de Govern i de la Comissió Econòmica i Vicepresidenta d’Autònoms PIMEC. El CTESC és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

El seu Plenari, del que la que Carme García n’és secretària executiva, està format per 37 professionals, en paritat homes i dones, més el president. Tots ells professionals de reconeguda vàlua. El Plenari elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l’àmbit de les seves competències.  En els seus estudis analitzen la realitat i en treuen conclusions i aporta recomanacions i suggeriments per a l’actuació del Govern. També es recullen acords del Ple i altres documents d’interès realitzats pels serveis tècnic.

Funcions de la Secretaria Executiva

La Secretaria Executiva és l’òrgan d’assistència tècnica i administrativa del Consell i la depositària de la fe pública dels acords que aquest pren. Entre les seves funcions destaquen: exercir la direcció administrativa i tècnica dels diversos serveis del Consell i vetllar perquè els seus òrgans actuïn d’acord amb els principis d’economia, celeritat i eficàcia; assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Executiva; i estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el vistiplau de la Presidència i donar el curs corresponent als acords que es prenen.

El Govern també va nomenar ahir a Antonio Mora Núñez, com a president del CTESC. Nascut a Cornellà de Llobregat, ha estat treballador del sector de la neteja, del plàstic i del metall, i autònom. Té estudis universitaris en Dret, Geografia i Història i formació en Polítiques Públiques. Va ser secretari general de la Unió Comarcal del Baix Llobregat de CCOO, i també de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. Des del 2017 fins a l’actualitat, ha ocupat el càrrec de secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions a CCOO.

Sobre Carme García Jarque

Carme García Jarque es va incorporar a FJM Advocats com a màxima responsable de la divisió econòmica i financera el 2014. Nascuda a Sarrión (Teruel) el 1957. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB),  PADE per IESE, també és mediadora oficial de civil i mercantil per la Universitat de La Rioja i diplomada en Dret Tributari pel Centre d’Estudis Empresarials. Compta amb més de trenta anys d’experiència en el sector financer, dels quals vint en el sector públic, en tasques directives a l’Institut Català de Finances (ICF).

 Paral·lelament, ha estat vicepresidenta de la Junta Directiva d’Autònoms de PIMEC, tresorera, vocal del Comitè Executiu de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, presidenta de la Comissió d’Economia Financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Vocal del Consell del Treball Autònom de Catalunya, Vocal del Patronat de la Fundació Privada DAU per la formació i millora de les habilitats en l’àmbit personal i professional de malalts mentals. Fins ara era ponent patronal PIMEC en el ple del CTESC.

Descarregar Nota de Premsa