Dins del sector públic local, fjmadvocats també assessorarà al Consell Comarcal del Solsonès i a l’Ajuntament de Balaguer.
Francesc José María Sánchez, soci director de fjmadvocats, “el sector públic es troba amb la necessitat de disposar d’un assessorament jurídic altament qualificat en àmbits jurídics estratègics com ara el Laboral, la funció pública o la contractació administrativa”.
Tot i l’actual conjuntura provocada per la pandèmia, fjmadvocats ha tancat els tres primers mesos de 2021 amb un fort creixement en la seva cartera de clients del sector públic. Entre aquests, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o Transports Metropolitans de Barcelona (Metro i Autobus de Barcelona).

Amb la UPC — universitat pública de referència en la recerca l’educació superior en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria, la ciència i la tecnologia— fjmadvocats ha signat un Acord Marc que l’homologa per donar suport en assumptes jurídicament complexos i en actuacions judicials en Dret Laboral i Dret Administratiu. El fet que la UPC hagi confiat en els serveis de fjmadvocats és una mostra de la vàlua aportada pel coneixement de ser referent en d’altres sectors públics de gran complexitat, essent molt útil l’experiència  pel client en temes de incompatibilitats de personal, o el suport jurídic global en l’entorn de les start-ups.

Junt amb la UPC, un dels nous clients rellevants   és Transport Metropolitans de Barcelona (TMB). Amb TMB, fjmadvocats també ha signat un acord marc que homologa el despatx per l’Assessorament Laboral i de la Seguretat Social, Contractació Administrativa, Assessorament en Dret Públic i en Dret Civil i Penal. TMB és la denominació comú de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, i Transports de Barcelona SA ; que gestionen la xarxa de Metro i Autobús per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El fet que l’altre gran operador del sector ferroviari català, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), també sigui client de fjmadvocats des de 2019 situa el despatx en referent en l’assessorament laboral del transport de viatgers a Catalunya.

Per Alfredo Bayón, Advocat i Soci Professional del despatx, “poc a poc estem convertint-nos en un referent dins l’àmbit dels serveis jurídics en sectors d’especial rellevància com ara el sanitari, sociosanitari, audiovisual, transport de viatgers, universitari,  i també el vinculat a l’administració pública local i autonòmica”.

Entitats de Dret Públic Local a Solsona i Balaguer, nous clients

fjmadvocats també assessorarà dins del sector públic local al Consell Comarcal del Solsonès i a l’Ajuntament de Balaguer.  Pel Consell Comarcal del Solsonès exercirà l’assessoria en dret sanitari, laboral, de la funció pública (assessorament, procediments judicials i negociació col·lectiva). Pel que fa a l’Ajuntament de Balaguer realitzarà assessorament laboral i funció pública i  (processos judicials i negociació col·lectiva, contenciós administratiu i processos de sector públic de gran complexitat.)

Bayón ha afegit que ”el fet que el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Balaguer confiïn en la nostra firma representa el creixement del nostre posicionament en l’àmbit de l’assessorament del sector públic local”.

En aquesta aspecte, Francesc José María Sánchez, Soci Director de fjmadvocats ha assenyalat que “el sector públic es troba amb la necessitat de disposar d’un assessorament jurídic altament qualificat en àmbits jurídics estratègics com ara el Laboral, la Funció Pública o la Contractació Administrativa”.

Francesc José María, també ha afegit que “els nostres clients cada cop valoren més el coneixements que hem assolit els darrers anys en actuacions davant el Tribuna del Comptes, tant en la seva fase de instrucció com de enjudiciament, essent moltes les qüestions de naturalesa jurídica-laboral les que arriben mitjançant els informes de la Sindicatura”.

Sobre el fjmadvocats

Fundat el 1984 per Francesc José Maria Sánchez, fjmadvocats és una Societat Limitada Professional que compta amb 12 advocats, 2 economistes i 2 professionals tècniques en administració. Amb 35 anys d’experiència professional jurídica, fjmadvocats disposa d’especialistes en totes les branques del dret, destacant en l’assessorament d’entitats proveïdores de Serveis Sanitaris, Serveis Socials i Sociosanitaris. Des de 2014 compta amb una divisió d’assessoria financera, comptable i estratègica que dirigeix l’economista Carme García Jarque, antiga Directora General de l’Institut Català de Finances.

El despatx treballa per a entitats que tenen fins a 5.000 empleats i també ha participat activament en la negociació privada d’alguns convenis que afecten a més de 40.000 treballadors. Entre els més recents van participar el novembre de 2018 –en qualitat d’assessors jurídics de la patronal CAPSS i experts en Dret Laboral—, de la signatura de l’II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospital d’Aguts, Centris d’Atenció Primària, Centris Sociosanitaris i Centris de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)

fjmadvocats també assessora a diverses empreses, patronals i entitats que provenen de diferents sectors. Els principis d’actuació del despatx troben clara expressió en el seu lema: RIGOR EN EL CONCEPTE, PRECISIÓ EN EL LLENGUATGE I SEVERITAT EN LA FORMA.