Després de que el Govern aprovés un decret llei per crear la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i també un Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a realitzar l’ajuda per morir, donant compliment a la llei de l’eutanàsia ja s’han triat els membres de la Comissió.  Aquesta avaluarà amb caràcter previ i posterior el compliment dels requisits legals per obtenir la prestació de l’ajut per morir i resoldre per via administrativa les reclamacions que es plantegin. Pel que fa al registre, l’objectiu és recollir i custodiar les dades personals dels professionals que declarin la seva objecció de consciència. També es podrà oferir la informació necessària als centres on es faci la prestació, amb la finalitat de gestionar-la de forma confidencial.

El decret llei remarca que en qualsevol moment es pot revocar l’objecció de consciència en les mateixes condicions que es va fer la inscripció, així com també assenyala que els professionals que s’acullin a l’objecció per un cas concret no caldrà que s’inscriguin al registre. La comissió que s’ha creat està formada per la presidència, la vicepresidència, entre nou i onze vocalies, que hauran d’estar integrades per professionals de la medicina, del dret, de la infermeria, de la psicologia, del treball social i per representants de la societat civil; i per la secretaria. En concret, seran tres professionals de medicina, tres juristes, dos professionals d’infermeria, un de psicologia, un de treball social i un de la societat civil.

Pel que fa als professionals del Dret escollits, en Francesc Jose María Sánchez, soci director i fundador de FJM Advocats será vocal titular i Ramon Figueras Sabater, també soci de FJM Advocats será  segon vocal suplent.

Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social han de tenir experiència professional acreditada en els àmbits de l’atenció primària, hospitalària, sociosanitària o de la salut mental i disposar de formació en bioètica. La meitat d’aquestes vocalies seran proposades pels col·legis professionals. Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals del dret han de tenir experiència acreditada en el seu àmbit professional, coneixements de dret sanitari i formació en bioètica. El nomenament de les persones que ocupen les vocalies correspon al conseller o consellera del Departament de Salut, un cop escoltat el Comitè de Bioètica de Catalunya.