• El despatx fundat i dirigit per Francesc José María Sánchez s’encarregarà de la representació lletrada i l’assistència jurídica en l’àmbit laboral pels més de 300 professionals del teat
  • Tractament i Selecció de Residus, S.A (TERSA), una empresa pública especialitzada en serveis ambiental i economia circular, també homologa a FJM advocats per l’execució de l’Acord marc en Dret Laboral i Seguretat Social, Dret Penal, Civil i Mercantil.
  • Alfredo Bayón, advocat i soci professional de FJM advocats “la confiança de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i TERSA representen una mostra inequívoca del nostre posicionament en l’àmbit de l’assessorament jurídic en sectors tan específics com el cultural o el medi ambiental”.

Dos nous clients de referència per FJM advocats, el despatx que compta amb una quinzena de professionals especialitzats en diferents branques del Dret, destacant per la seva especialització en el Dret Laboral, de la Funció Pública i de la Seguretat Social. Si abans de l’estiu la UPC i TMB van passar a formar part de la seva cartera de clients; ara es tracta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i de Tractament i Selecció de Residus, S.A (TERSA).

La Fundació del Gran Teatre del Liceu, entitat que administra aquest teatre de titularitat pública,  gestiona una plantilla de 325 persones i compta amb un conveni col·lectiu propi en les relacions laborals dels seus professionals, sense perjudici de la complexa normativa del sector públic i/o la normativa específica aplicable a les particularitats del concret sector d’activitat. Les responsabilitats dels professionals de FJM advocats es basarà en la representació lletrada i l’assistència tècnica jurídica en l’àmbit laboral, que inclou, entre altres moltes matèries, la seva actuació en els òrgans administratius i judicials, l’assessorament jurídic laboral en aspectes molt diversos com la negociació col·lectiva, redacció i/o revisió de convenis i contractes en matèria laboral així com l’assessorament i suport en aquells aspectes de matèria laboral vinculats a procediments de licitació.

Per la seva part Tractament i Selecció de Residus, S.A (TERSA) és una empresa pública formada per les societats TERSA, SEMESA i SIRESA,  que opera en l’àrea metropolitana barcelonina i que s’encarrega de serveis mediambientals relacionats amb l’economia circular, la valorització de residus, la generació i comercialització d’energies renovables i la promoció del compromís ciutadà per la sostenibilitat. FJM advocats assessorarà a TERSA pel compliment de l’Acord marc en Dret Laboral i en d’altres aspectes de Funció Pública, Seguretat Social, Dret Penal, Civil i Mercantil, destacant les consultes sobre convenis col.lectius (tant propis com externs) de sector i empresa i la seva aplicació i repercussió, la subrogació de treballadors/es, emissió de notes jurídiques, enfoc i estratègia en l’ambit penal, o la revisió de la documentació jurídica integral que configura un projecte, tant en matèria civil com mercantil i altres matèries connexes.

Per Alfredo Bayón, Advocat i Soci Professional del despatx, “la confiança de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i TERSA representen una mostra inequívoca del nostre posicionament en els mercats on som referents, destacant en l’àmbit de l’assessorament jurídic en sectors tan específics com el cultural o el medi ambiental”.Bayón també ha afegit que “estem molt satisfets de la consolidació del nostre projecte, som un referent en l’àmbit de sectors jurídics cada cop més rellevants com ara el sanitari, sociosanitari, audiovisual, transport de viatgers, universitari, cultural, mediambiental o d’altres vinculats a l’administració pública local i autonòmica”

Assessorament en el sector públic altament qualificat.

Pel que fa a la confiança que la Fundació del Gran Teatre del Liceu i TERSA han fet en FJM Advocat, en Francesc José María Sánchez, Soci Director de  FJM advocats ha assenyalat que “el sector públic es troba amb la necessitat de disposar d’un assessorament jurídic altament qualificat en àmbits jurídics estratègics com ara el Laboral, la Funció Pública, la Contractació Administrativa així com l’àmbit Penal, Civil i Mercantil, i els nostres professionals amb alta formació i experiència hi donen resposta”.  Francesc José María, també ha afegit que “els nostres clients cada cop valoren més el coneixements que hem assolit els darrers anys en actuacions davant del Tribunal del Comptes, ja sigui en la seva fase de instrucció com de enjudiciament, essent moltes les qüestions de naturalesa jurídica-laboral les que arriben mitjançant els informes de la Sindicatura”.

 Sobre el FJM advocats

Fundat el 1984,  FJM advocats és un despatx que compta amb la dedicació plena d’un ampli i qualificat equip d’advocades i advocats, així com d’un equip d’economistes i professionals tècnics en administració. Amb més de 35 anys d’experiència professional jurídica, FJM advocats disposa d’especialistes en totes les branques del Dret, destacant en l’assessorament d’entitats proveïdores de Serveis Sanitaris, Serveis Socials i Sociosanitaris. Des de 2014 compta amb una divisió d’assessoria financera, comptable i estratègica.

 El despatx treballa per a entitats que tenen fins a 5.000 empleats i també ha participat activament en la negociació privada d’alguns convenis que afecten a més de 40.000 treballadors.  FJM advocats també assessora a diverses empreses, patronals i entitats que provenen de diferents sectors.

 Els principis d’actuació del despatx troben clara expressió en el seu lema: RIGOR EN EL CONCEPTE, PRECISIÓ EN EL LLENGUATGE I SEVERITAT EN LA FORMA. Un equip legal que no deixa de banda el interessos dels particulars i té una clara vocació en la defensa del mateixos, des de els diferents àmbits d’actuació (penal, civil, administratiu, familiar).