• El despatx fundat i dirigit per Francesc José María Sánchez el 1984 també incorpora durant el primer quadrimestre de 2022 a altres clients, com a la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la Fundació del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).
  • Alfredo Bayón, soci professional de FJM advocats “estem molt satisfets de la consolidació del nostre projecte, esssent un referent en l’àmbit dels serveis jurídics  i en sectors d’especial rellevància com el sanitari, sociosanitari, audiovisual, transports de viatgers, universitari o cultural. Així com administració pública local i autonòmica”.

Quatre nous clients de referència per a FJM advocats, el despatx que compta amb 15 advocades i advocats especialitzats en diferents branques del Dret, destacant per la seva especialització en Dret Laboral, de la Funció Pública i de la Seguretat Social. Des de gener de 2022, el despatx fundat per Francesc José María Sánchez en 1984, ha incorporat com a clients a l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), entre altres

Per a l’Ajuntament de Barcelona, FJM Advocats actuarà com a adjudicatari dels serveis d’assessorament, assistència, representació i defensa en judici davant dels jutjats i tribunals d’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. També exercirà els serveis de representació i de defensa enfront d’òrgans i tribunals administratius. D’aquesta manera, el bufet assumirà una part molt important de l’activitat en assumptes contenciós administratius en matèria de funció pública que afectin l’ajuntament de la capital catalana.

Entre els motius de la selecció de FJM Advocats per part del consistori destaquen la seva àmplia experiència per a donar resposta les necessitats del sector públic i disposar d’un assessorament jurídic altament qualificat. Situació on FJM advocats s’ha posicionat en àmbits jurídics estratègics com el laboral, la funció pública o la contractació administrativa; sol·licitant també els seus serveis en altres àmbits estratègics com el penal, civil i mercantil, on els seus professionals també tenen un ampli coneixement

Universitats i Centres tecnològics.

A més d l’Ajuntament de Barcelona, també s’incorporen com a clients la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) la Fundació del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). Per a la UB, FJM advocats està homologat per a per a assumir procediments judicials en la jurisdicció social i la contenciosa administrativa, especialment en l’àmbit de la funció pública. D’aquesta manera s’assumiran funcions com l’anàlisi i preparació de demandes i plantejament d’estratègies; redacció d’escrits; assistència a vistes; realització de tots els tràmits processals necessaris, així com el seu control i seguiment; i actuacions prèvies a les estrictament judicials, segons cada cas, enfront dels organisme públics pertinents.

Pel que fa a la UOC, l’homologació passa per àmbit jurídic laboral, tant en assessorament com defensa en procediments judicials. Això inclou l’Acord marc del servei d’Assessorament Jurídic en matèria Laboral i Seguretat Social i de representació i defensa jurídica en procediments judicials. En referència a la Fundació del CTTC, FJM advocats s’ha adjudicat els serveis d’assessorament jurídic laboral d’aquesta fundació privada d’iniciativa pública que va iniciar la seva marxa l’any 2001 amb la intenció de convertir-se en un dels centres de recerca de referència en el camp de les telecomunicacions.

Tal com assenyala Alfredo Bayón, advocat i soci professional, “estem guanyant una forta presència en l’àmbit universitari, prestant una part important dels nostres serveis en la defensa jurisdiccional de l’ordre social i contenciós administratiu, comptant en la nostra cartera de clients amb universitats com la UB, la UOC i la UPC que ja era client nostre”.

Bayón també ha afegit que “estem molt satisfets de la consolidació del nostre projecte, sent un referent en l’àmbit dels serveis jurídics en sectors d’especial rellevància com el sanitari, sociosanitari, audiovisual, transports de viatgers, universitari o cultural. Així com administració pública local i autonòmica”.

Finalment, Francesc José María Sánchez, advocat, soci director de FJM advocats, “hem iniciant l’any 2022 amb un fort creixement de la nostra cartera de clients, la qual cosa ens està permetent consolidar el projecte empresarial i el pla d’expansió. Estem creixent no sols en l’àmbit jurídic laboral sinó en el contenciosos administratiu, especialment en matèria de funció pública”.

Sobre FJM advocats

Fundat en 1984, FJM advocats és un despatx que compta amb la dedicació plena d’un ampli i qualificat equip de 15 advocades i advocats, així com un equip d’economistes i professionals tècnics en administració. Amb 38 anys d’experiència professional jurídica, FJM advocats disposa d’especialistes en totes les branques del Dret, destacant en l’assessorament i defensa administrativa i judicial d’entitats proveïdores de serveis sanitaris, serveis socials, soci sanitaris, així com destacades entitats del sector públic i empreses privades arribades d’una gran varietat de sectors. Des de 2014 ofereix també als seus clients assessorament financer i estratègic.

El despatx treballa per a entitats de tenen fins a 5.000 empleats i també ha participat activament en la negociació privada d’alguns convenis que afecten més de 40.000 treballadors. FJM advocats també assessora a diverses empreses, patronals i entitats que provenen de diferents sectors.Els principis d’actuació de FJM advocats troben clara expressió en el seu lema: rigor en el concepte, precisió en el llenguatge i severitat en la forma. És un equip legal que a més no deixa de costat els interessos dels particulars i té clara vocació en la defensa d’aquests, en els diferents àmbits d’actuació (penal, civil, administratiu, familiar).