• Loli Rubio Echevarría: “Arribo a un despatx format per grans professionals, molt cohesionat i qualificat, i on espero aportar la meva experiència com advocada sènior, així com seguir desenvolupant la meva carrera professional”.
  • Francesc José María, Soci Director de FJM advocats: “El despatx està en una fase de gran expansió en tots els àmbits del Dret, però particularment en aquells vinculats al Dret Laboral i a la Funció Pública. És per això que necessitem incorporar el millor talent, i Loli Rubio Echevarría serà un gran reforç”.

Barcelona, 4 de juliol de 2022. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Loli Rubio Echevarría disposa d’un gran coneixement tan general –sobre especialitats com el Dret Laboral i la normativa de la Funció Pública– com específic –sobre les normes aplicables al sector públic (Estatut Bàsic de l’Empleat públic, Llei d’Incompatibilitats, etc.) i el sector sanitari (Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, Estatut Marc del Personal Estatutari, Convenis Col·lectius, etc.) La nova incorporació a FJM advocats fa més de 10 anys que assessora, tant de forma individual com col·lectiva, en diversos aspectes de la Seguretat Social: actuacions davant la Inspecció de Treball, litigació davant la jurisdicció social, en qüestions de personal estatutari davant la jurisdicció contenciosa administrativa, etc. A més, Loli Rubio també és experta en els aspectes jurídics de sector sanitari (ICS, SISCAT, sanitat privada, etc.) on també ha impartit formació.

La competència i l’experiència de Loli Rubio Echevarría en l’administració del sector públic (així com en el món sindical i de la negociació col·lectiva) reforçaran la capacitat d’assessorament de FJM advocats en aquest camp, que és on el despatx ha crescut més en els últims anys a través de nombroses adjudicacions de licitacions públiques. En aquest aspecte, cal destacar que FJM advocats treballa per a entitats que tenen fins a 5.000 empleats, i també ha participat activament en la negociació col·lectiva d’alguns convenis que afecten a més de 40.000 treballadors.

Per a Loli Rubio Echevarría, “treballar a FJM advocats suposa un creixement professional en la meva carrera, ja que m’estic incorporant a un bufet de referència en el sector públic i, especialment, en el sector sanitari. Arribo a un despatx format per grans professionals, molt cohesionat i qualificat, i on espero aportar la meva experiència com advocada sènior, així com continuar desenvolupant la meva carrera professional en aquest nou projecte que m’il·lusiona i em motiva”.

Per a Francesc José María Sánchez, soci director i fundador de FJM advocats “el despatx està en una fase de gran expansió en tots els àmbits del Dret, però particularment en aquells vinculats al Dret Laboral i a la Funció Pública. És per aquest motiu que necessitem incorporar al millor talent, i Loli Rubio Echevarría serà un gran reforç, ja que ens permetrà continuar creixent assumint amb garanties els reptes futurs dels nostres clients”.

Sobre FJM advocats

Fundat en 1984, FJM advocats és un despatx que compta amb la dedicació plena d’un ampli i qualificat equip de 15 advocades i advocats, així com un equip d’economistes i professionals tècnics en administració. Amb 38 anys d’experiència professional jurídica, FJM advocats disposa d’especialistes en totes les branques del Dret, destacant en l’assessorament i defensa administrativa i judicial d’entitats proveïdores de serveis sanitaris, serveis socials, soci sanitaris, així com destacades entitats del sector públic i empreses privades arribades d’una gran varietat de sectors. Des de 2014 ofereix també als seus clients assessorament financer i estratègic.

El despatx treballa per a entitats que tenen fins a 5.000 empleats i també ha participat activament en la negociació privada d’alguns convenis que afecten més de 40.000 treballadors. FJM advocats també assessora diverses empreses, patronals i entitats que provenen de diferents sectors.Els principis d’actuació de FJM advocats troben clara expressió en el seu lema: rigor en el concepte, precisió en el llenguatge i severitat en la forma. És un equip legal que a més no deixa de costat els interessos dels particulars i té clara vocació en la defensa d’aquests, en els diferents àmbits d’actuació (penal, civil, administratiu, familiar).