El 25 de juny de 2021 va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2021, de regulació de l’eutanàsia (LORE). A partir de llavors i fins al 31 de desembre, a Catalunya es van fer 68 sol·licituds per rebre la prestació d’ajuda per morir (PRAM): 33 van rebre informe favorable —de les quals 29 en acabar l’any ja s’havien realitzat—, 5, desfavorable, 17 encara s’estaven valorant, 4 van ser revocades pel pacient i 9 pacients van morir abans de rebre la prestació. En les pàgines següents s’ofereix un resum més ampli de les dades de les persones que han sol·licitat la PRAM, així com del rol dels professionals i la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC). Al final del document que, la CGAC emet unes reflexions i recomanacions de millora. Malgrat la complexitat de la norma —alguns aspectes del tràmit, molt rígids i d’altres, massa imprecisos—, la CGAC considera que l’aplicació de la Llei en els seus primers sis mesos de vigència ha estat satisfactòria a Catalunya, perquè ha donat resposta a una necessitat social llargament demanada.

Accediu a l’Informe sobre l’aplicació de la Llei orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia a Catalunya COMISSIÓ DE GARANTIA I AVALUACIÓ DE CATALUNYA (CGAC) ABRIL 2022 clicant aquí