Ahir, 17 de gener, es va signar el III CONVENI COL·LECTIU HOSPITALS D’AGUTS, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL, CONCERTATS AMB L’SCS (2021-2024). Hi varen participar part del nostre despatx, com assessors de la Patronal CAPSS l’advocada i sòcia Abigail Blanco Cumplido i també Francesc José María Sánchez, soci director i fundador de FJM Advocats. Les PRINCIPALS NOVETATS DEL CONVENI són:

– Increments salarials per a tots els professionals

– Increments salarials específics pels metges tant en el preu hora guàrdia com en la retribució de vacances

– Increments salarials específics infermeres que tenen una equiparació en el sou base al del grup professional 4 i establiment d’un complement de productivitat

– Increments salarials específics grups 3 al 7

– Millores en la contractació laboral

– Portabilitat i millora en aspectes de carrera professional (DIPDP i SIP)

– EPIC, aplicació de la Reducció del 4,05% al 0,88%. Efecte de la reducció a 1 de gener de 2022 i desaparició de la RVOG. Annex al Conveni dels imports de les taules de 2008 sobre el que s’haurà d’aplicar el 0,88%

Podeu descarregar-vos una presentació elaborada pel nostre despatx sobre el III CONVENI COL·LECTIU HOSPITALS D’AGUTS, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL, CONCERTATS AMB L’SCS (2021-2024) en aquest link.