• Si fos cert que la sedació terminal del pare del Sr. Nuñez Feijóo hagués estat una pràctica eutanàsica hauríem assistit a la confessió pública en el plató televisiu de la comissió d’un delicte que el líder del PP hauria comès en grau d’autoria participant com inductor. Si s’hagués produït la sedació i mort del pare abans de l’entrada en vigor de la llei reguladora de l’eutanàsia perquè aquesta estava penalitzada i si s’hagués produït amb posterioritat a l’entrada en vigor continuava penalitzada perquè la seva realització no hauria complert els tràmits i requisits establerts per la llei.

L’altre dia el líder del PP va ser entrevistat al programa  televisiu “El Hormiguero” i el presentador li va  preguntar per l’eutanàsia. La resposta del Sr. Núñez Feijóo va ser del tot decebedora pel desconeixement que va demostrar sobre la llei reguladora de l’eutanàsia, sobre la legislació sanitària en general i el tractament dels processos de final de vida.

Va dir que si un malalt  d’ELA no volia l’eutanàsia s’hauria de respectar la seva voluntat. Faltaria més que no es respectés en qualsevol situació la voluntat d’un pacient competent . Rebutjar tractaments és un dret fonamental regulat per la llei d’autonomia del pacient. Amb aquesta afirmació i altres disbarats que va dir com la d’elaborar una llei per facilitar la dignitat dels malalts d’ELA (sic), posava en evidència el seu més absolut desconeixement sobre a la regulació de l’eutanàsia a Espanya. Per començar l’eutanàsia és una prestació sanitària que no es pot prescriure, ha de ser sol·licitada pel malalt.

No és el metge qui diu al pacient: mira ja t’ha arribat l’hora i toca produir-te la mort i davant d’aquesta prescripció li reconeixem al pacient el dret a rebutjar la prestació prescrita pel facultatiu, sinó tot el contrari és el pacient qui ha de sol·licitar de forma lliure, conscient i informada l’accés a la prestació d’ajuda a morir i podrà accedir-hi si compleix amb els requisits personals que estableix la llei i es troba en la situació de malaltia greu i incurable   o  de patiment greu, crònic i impossibilitant que la llei descriu . I per verificar amb totes les garanties que la situació clínica del pacient és la que permet accedir a l’eutanàsia intervenen en el procediment dos metges i una Comissió de Garanties i Avaluació que finalment autoritza l’accés a la prestació de la persona sol·licitant.

Per cert Sr. Feijóo, perquè la sol·licitud de l’eutanàsia no es basi en un caprici del malalt que pot canviar d’opinió d’una setmana per l’altra s’ha instaurat un procés deliberatiu i informatiu  i la persona sol·licitant ha de prestar reiteradament el seu consentiment. És cert que un cop realitzada la prestació la seva conseqüència -la mort- és irreversible, però la sol·licitud és revocable en qualsevol moment del procediment fins el mateix moment de la realització un cop autoritzada.

Finalment, en el súmmum del despropòsit va posar com a exemple de pràctica eutanàsica la sedació terminal del seu pare a la que ell i la seva germana van accedir. Sedació terminal i eutanàsia no tenen res a veure encara que ambdues es poden produir en un context de cures pal·liatives i final de vida.

La sedació el que persegueix es el confort del pacient que es troba en fase terminal o d’agonia i dels seus familiars, alleujant els símptomes refractaris que no poden ser tractats encara que eventualment la sedació pot accelerar el procés de morir. La sedació pal·liativa  ha estat des de ja fa molt de temps considerada una bona pràctica clínica  que pot ser prescrita pel metge responsable del pacient i consentida pel propi malalt o, en el seu cas, pels seus familiars. L’eutanàsia  el que pretén es causar directament la mort del pacient a petició expressa i reiterada seva en una situació clínica greu que provoca patiments físics o psíquics que la persona que els pateix considera intolerables. Per incorporar al nostre ordenament jurídic aquest dret fonamental de caràcter prestacional ha calgut l’aprovació d’una llei orgànica per despenalitzar la ajuda a morir i regular-la. Recentment, la llei reguladora de l’eutanàsia ha tingut l’aval del Tribunal Constitucional que ha reconegut el dret fonamental de les persones a decidir el moment i la manera de morir quan es troben en una situació mèdicament contrastada que la llei descriu i anomena context eutanàsic.

Si fos cert que la sedació terminal del pare del Sr. Núñez Feijóo hagués estat una pràctica eutanàsica hauríem assistit a la confessió pública en el plató televisiu de la comissió d’un delicte que el líder del PP i la seva germana haurien comès en grau d’autoria participant com inductors. Si s’hagués produït la sedació i mort del pare abans de l’entrada en vigor de la llei reguladora de l’eutanàsia perquè aquesta estava penalitzada i si s’hagués produït amb posterioritat a l’entrada en vigor continuava penalitzada perquè la seva realització no hauria complert els tràmits i requisits establerts per la llei.

Autoria de la imatge que acompanya aquest article TAREK/PP

Francesc José María Sánchez. Advocat, soci director de FJM Advocats i vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya de la prestació d’ajuda a morir.