NORMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL AL 2023

El passat 1 de setembre han entrat en vigor els incentius a la contractació laboral que regula el Reial Decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, del qual ja us vam informar en la nostra circular 19/2023 del 3 d´abril d´enguany.

A continuació, us fem arribar aquest document amb informació al respecte publicada pel Ministerio de Trabajo y Economia Social on trobareu les principals novetats.

Barcelona, 4 de setembre de 2023

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat