El president d’honor de la SCMS, Francesc José María, i Maite Matas, coordinadora de l’equip, participen com a convidats a una reunió entre professionals de la neurologia de diferents països. La sessió es va centrar a debatre els dubtes envers l’eutanàsia i la gestió dels conflictes familiars de pacients amb diagnòstic de demència.

Seguint amb la nostra tasca de difusió de la mediació i gestió de conflictes en el món dels serveis de salut, el passat dia 19, hem participat en un webinar com a convidats del Dr. Miquel Aguilar, representant d’ADRIG (Alzheimer Disease International Research Group).

Aquesta associació de recent creació està formada per un grup de professionals experts en el tractament interdisciplinari de les demències, que es reuneix per intercanviar coneixements i discutir sobre els avenços en el tractament d’aquestes.

La sessió va estar dedicada, entre altres intervencions, a la mediació i al paper com a mediadors naturals que poden els professionals, i a l’eutanàsia en el cas particular de pacients amb demència. Maite Matas, mediadora i coordinadora de l’equip de la SCMS i Francesc José María, president d’honor d’aquesta, van ser els encarregats de tractar cadascun dels temes.

Cal destacar l’interès dels participants en ambdós temes, atès que alguns d’ells, com és el cas del Dr. Raúl Gutierrez de Mèxic, estan incorporant la formació en mediació en la formació universitària de metges de família. Aquest tipus de malalties, atès el seu pronòstic i evolució, genera conflictes de diversa índole en l’entorn familiar, des de la pròpia acceptació del diagnòstic, passant per les cures a llarg termini, així com el compliment de les darreres voluntats.

Amb relació al tema de l’eutanàsia, del qual Francesc José María és un gran expert, com a vicepresident de la Comissió de Garanties i Avaluació de la prestació d’ajuda a morir de Catalunya, es va generar un interessant debat atesa la diversitat de situacions legals que regeixen en aquest tema. La presentació d’un cas clínic per part del Dr. Juan García Caldenstey, va ajudar a reflectir els dilemes ètics que les demències poden afegir a aquest ja difícil debat.

Donem les gràcies als organitzadors per la invitació a participar en la jornada i els felicitem per apostar per la multidisciplinarietat.