DECAU LA MILLORA DEL PERMÍS DE LACTÀNCIA

La no convalidació pel Congrés dels Diputats del Reial Decret llei 7/2023, de 19 de desembre, publicada avui al BOE, suposa que queda sense efecte el nou redactat de l’article 37.4 de l’ET que millorava el dret a acumular les absències per lactància que va entrar en vigor el 21 de desembre de 2023 (Vegeu circular 29/2023) i, per tant, continua vigent el règim anterior que condicionava l’acumulació de la reducció de jornada a la negociació col·lectiva o pactes d’empresa o a l’acord individual de la persona treballadora amb l’empresa.

No afecta la derogació a les reduccions que s’hagin efectuat per voluntat de la persona treballadora a l’empara de la norma derogada, entre el 21 de desembre 2023 i l’11 de gener de 2024.

Barcelona, 12 de gener de 2024.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat