Dret Civil

“Un viatge de 100.000 km comença amb un sol pas”

Soms experts en dret civil. Atenem de forma personalitzada els drets dels nostres clients, us assessorem amb caràcter preventiu i defensem els vostres interessos tant en l’àmbit extrajudicial com davant dels tribunals en tot allò que té a veure amb les relacions jurídiques entre particulars, bé siguin persones físiques o societats, en l’àmbit personal i patrimonial.

Què oferim

Oferim assistència jurídica i representació legal en procediments civils, tant verbals com ordinaris.

Successions i herències

W

Assessorament preventiu

W

Testaments

W

Pactes successoris

W

Acceptació d’herència

W

Impost de successions

W

Processos judicials

Arrendaments, desnonaments

W

Assessorament en la redacció de contractes de lloguer

W

Reclamació de rendes i desnonament per falta de pagament

Reclamacions de quantitat

Responsabilitat contractual

Drets reals

Obligacions i contractes

Jurisdicció voluntària

Procediments d’execució

Dret bancari

W

Oposició a execucions hipotecàries i dació en pagament

W

Anàlisi de clàusules abusives

W

Reclamació de clàusules sòl i despeses hipotecàries

W

Reclamació de clàusules sòl i despeses hipotecàries

Els nostres experts

Elvira Ruiz García

Elvira Ruiz García

Advocada i Sòcia Professional de FJM Advocats

Veure CV

Ramon Figueras Sabater

Ramon Figueras Sabater

Advocat i Soci Professional del FJM Advocats

Veure CV

Queta Mateu Herrando

Queta Mateu Herrando

Advocada i Sòcia Professional de FJM Advocats

Veure CV

Ariadna Soler Roca

Ariadna Soler Roca

Advocada a FJM Advocats

Veure CV

Marta García Quiran

Marta García Quiran

Advocada a FJM Advocats

Ver CV

Necessites fer una consulta?