Dret Laboral – Negociació Col·lectiva

“No va existir mai una guerra bona o una pau dolenta”
Benjamin Franklin

Donem assessorament integral tant a empreses com a treballadors en matèria jurídico-laboral i de seguretat social, en conflictes individuals, plurals o col·lectius.

Què oferim

Som experts en diàleg social i exercim amb el màxim rigor i responsabilitat la tasca de negociació encarregada, amb l’objectiu de crear la norma col·lectiva que regirà les condicions laborals aplicables a la totalitat dels treballadors implicats.

El fet de comptar amb especialistes en Dret Econòmic i Financer i amb experts en Dret Concursal us proporciona les màximes garanties a l’hora de contrarestar les habituals extincions, suspensions i modificacions substancials de condicions de treball o procediments per la no aplicació del Conveni, fonamentades en causes econòmiques.

Assessorem la configuració de les relacions laborals col·lectives en tots els àmbits sectorials, territorials, d’empresa o de grups d’empreses.

W

Convenis col·lectius sectorials, convenis i pactes o acords d’empresa, etc.

W

Mesures col·lectives de flexibilitat interna

W

Expedients de Regulació d’Ocupació, extintius i suspensius

W

Eleccions sindicals i Drets sindicals

W

Drets de reunió. Assemblees

W

Processos d’eleccions de representants dels treballadors

W

Assessorament en conflictes col·lectius i reclamacions davant la jurisdicció social

Alguns dels convenis que hem negociat

W

Conveni hospitals d’aguts i de la XHUP i centres d’atenció primària (des de 1995 fins a l’actualitat). CAPSS.

W

1r Conveni centres sociosanitari concertats amb l’SCS (2013-2014) CAPSS

W

1r Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (2015-2016) CAPSS.

W

Diversos convenis col·lectius nacionals de Catalunya d’establiments sanitaris d’hospitalització, consulta i laboratoris i anàlisis clínica (sanitat privada) fins a 2005. CAPSS.

W

VI Conveni Marc Estatal de serveis a les persones dependents i promoció de l'autonomia personal (2012-2013) AEISC.

W

IV Conveni extraestatutari d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya (SAD) (2010-2012) AEISC.

W

IV Conveni estatutari d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya (SAD). LA CONFEDERACIÓ.

W

I i II Conveni estatal per a les Empreses de Gestió i Mediació Inmobiliària (Codi Conveni núm. 9914585).

Els nostres experts

Francesc José María Sánchez

Francesc José María Sánchez

Advocat, Soci Professional i Fundador de FJM Advocats

Veure CV

Abigail Blanco Cumplido

Abigail Blanco Cumplido

Advocada i Sòcia Professional de FJM Advocats

Veure CV

Alfredo Bayón Cama

Alfredo Bayón Cama

Advocat i Soci Professional del FJM Advocats

Veure CV

Henar Ariza Guzman

Henar Ariza Guzman

Advocada a FJM Advocats

Veure CV

Begoña Pérez Crespo

Begoña Pérez Crespo

Advocada a FJM Advocats

Veure CV

Loli Rubio Echevarría

Loli Rubio Echevarría

Advocada a FJM Advocats

Veure CV

Laura Enrique Montoya

Laura Enrique Montoya

Advocada a FJM Advocats

Veure CV

Necessites fer una consulta?