Dret Penal

“La confiança és preparació. Tota la resta va més enllà del teu control”
Richard Kline

Prestem assessorament global a administracions públiques, entitats i ciutadans en totes les matèries relacionades amb l’organització i la prestació de serveis públics. Des de la resolució de procediments, llicències, sancions i subvencions, fins a la defensa de recursos contenciós-administratius.

Què oferim

En els procediments penals hi va molt en joc, ja que els afectats afronten potencials sancions de privació de llibertat o d’altres drets. Conscients d’aquest fet, els nostres experts us ajudaran a defensar els vostres interessos durant tot el procés posant molta atenció en el component humà, i atenent a les necessitats i situació personal de cada client.

El Dret Penal integra les normes que sancionen les agressions més greus a persones i entitats i preveu l’establiment de penes que poden anar des de la inhabilitació absoluta o relativa per a un càrrec, professió o activitat determinada, fins a l’establiment de multes, el rescabalament dels danys i perjudicis causats i la privació de llibertat.

En el cas de les entitats, les sancions poden materialitzar-se en forma de multes i mesures que podrien finalitzar en la dissolució de l’organització i/o afectar els seus administradors, si aquests haguessin desatès el deure de prevenir les conductes delictives de l’entitat.

En aquest àmbit, el professional del dret ha de ser capaç de defensar les persones o entitats acusades sota l’emparo de les garanties que les protegeixen, de manera que només hagin de respondre quan sigui inevitable, així com atendre el dret de les víctimes a obtenir el rescabalament que implica o pot derivar-se de la condemna del culpable.

La importància dels interessos que intervenen en aquesta matèria és objecte d’atenció especialitzada per part dels nostres professionals: actualitzats permanentment en la normativa i jurisprudència aplicables en la matèria, tractarem el vostre cas amb absoluta implicació i dedicació.

Hem treballat en la resolució de casos de dret penal de tots els àmbits, i destaca especialment el de negligències professionals, en el qual aportem amb una alta experiència i especialització.

Els nostres experts

Elvira Ruiz García

Elvira Ruiz García

Advocada i Sòcia Professional de FJM Advocats

Veure CV

Ariadna Soler Roca

Ariadna Soler Roca

Advocada a FJM Advocats

Veure CV

Necessites fer una consulta?