Assessorament Financer i Estratègic

“Cap problema econòmic té una solució purament econòmica”
John Stuart Mill

Acompanyem a la direcció de l’empresa en la implementació de processos de lideratge, presa de decisions i direcció estratègica en l’àmbit financer. El nostre objectiu és contribuir a la consecució de resultats positius dins l’organització.

L’entorn del mercat actual està modificant substancialment les prioritats i els reptes a afrontar per part de l’empresa, això les obliga a mantenir un equilibri entre les funcions tradicionals i les noves responsabilitats. Per aquest motiu, moltes empreses i corporacions confien en els nostres coneixements, que els aporten una visió altament qualificada, estructurada i metodològica per resoldre qualsevol dels seus reptes financers.

Gestió Empresarial

Ajudem a les organitzacions i empreses a aconseguir els resultats desitjats en tot el referent a l’àmbit financer.

W

Diagnòstic, millora, definició i documentació de processos de les àrees de suport, especialment, de l’àrea econòmica-administrativa.

W

Definició de models integrats de gestió pel suport a la presa de decisions: quadre de comandament, pressupost, consolidació, i models de reporting.

W

Diagnòstic i millora dels cicles de circulant.

W

Suport en la preparació i procés d’auditories externes.

W

Elaboració de plans de negoci.

W

Diagnòstic, definició i suport en els processos d’inversions. Proposta dels millors instruments pel finançament, suport en l’obtenció i formalització del mateix.

W

Anàlisi i renegociació de condicions de finançaments contractats.

Operacions en mercats de capitals

W

Selecció del tipus d’Emissió: accions o obligacions.

W

Selecció del mercat financer més adequat.

W

Redacció de l’esborrany del Fullet d’emissió.

W

Redacció de l’escriptura en cas d’emissió d’obligacions que no requereixin fullet d’emissió.

Processos de reestructuració

Ajudem a empreses i institucions a identificar situacions potencials de crisi financera, els assessorem al llarg de la crisi i contribuïm a la recerca de solucions. Assessorem en la presa de decisions encaminades a l’anticipació, resolució i execució; incloent-hi la renegociació i la reestructuració de deute i capital.

W

Anàlisi dels antecedents i de la situació actual i diagnòstic.

W

Elaboració del pla de viabilitat.

W

Renegociació del deute amb bancs i creditors.

W

Plantejaments de mesures addicionals per l’entrada de fons.

W

Finançament alternatiu (deute subordinat, préstecs participatius, emissions de títols participatius, etc.).

Litigis i Concursal

W

Declaració d’expert en tribunals

W

Arbitratges

W

Mediació

Valoracions

Informes i estudis sobre companyies, negocis, branques d’activitat i actius on es combinen diferents sistemes d’anàlisi, experiència i criteris professionals aplicables a diverses situacions com ara:

W

Informe d’expert independent nomenat pel Registre mercantil o directament pel client.

W

Reorganització de companyies o grups.

W

Valoració d’intangibles (marques, patents, contractes…).

W

Identificació del patrimoni empresarial.

W

Processos d’adquisició, venda, joint-venture, managing buy-out o buy-in

Operacions d’adquisició de negocis o empreses

W

Anàlisi financera del negoci a adquirir.

W

Valoració i quantificació de sinergies.

W

Preparació de documentació per a la consecució de finançament.

W

Acompanyament en la consecució de finançament.

Els nostres experts

Carme García Jarque

Carme García Jarque

Economista y Sòcia no Professional de FJM Advocats

Veure CV

Necessites fer una consulta?