ADVOCAT i soci professional del gabinet.

LICENCIAT EN DRET PER LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF), MÀSTER EN DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL PER L'INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (IDEC-UPF), POSTGRAU EN FORMACIÓ INTEGRAL DELS AGENTS SOCIALS PER LA UNIVESIDAD AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) I EXECUTIVE MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) PER LA BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (BSM-UPF)

Advocat en exercici amb més de 10 anys d’experiència especialitzat en Dret Laboral, en Seguretat Social i en Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupant una part important de la pràctica habitual en assumptes relacionats amb conflictes i litigis de naturalesa laboral, representant-los en la jurisdicció social i contenciosa administrativa, administració i en negociacions extrajudicials, complementant aquesta pràctica habitual amb l’assessorament jurídic laboral recurrent a empreses públiques, privades i directius, participació en reestructuracions empresarials i negociacions col·lectives així com totes aquelles qüestions relacionades amb la Seguretat Social i la Prevenció de Riscos Laborals.

Al llarg de la seva carrera professional ha tingut l’oportunitat d’assessorar a importants empreses del sector privat de diferents sectors (comerç, químic, entitats financeres, automoció, farmacèutic) i també cal destacar las seva feina com a advocat laboralista per a importants entitats del sector públic, sanitari, social i audiovisual.

Professor del Màster en Dret Laboral de l’Escola de Pràctica Jurídic i ponent habitual en conferències de Dret Laboral en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona; Professor de l’escola de Pràctica Professional de l’Advocacia, de cursos de litigació social y ponent habitual en conferències en Dret Laboral en el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. Col·laborador acadèmic, tutor i ponent en el mòdul de litigació social del Doble Màster Universitari en Advocacia de ESAD Business & Law School.

Mediador y conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya designat per la Patronal PIMEC. Col·laborador en revistes jurídiques especialitzades com “Apuntes & Consejos Laborales”. Membre de la Comissió de Dret Laboral del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Especialitats:

  • Dret Laboral
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Seguretat Social