Advocada i Sòcia Professional del gabinet.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

12 anys en aquests camps, acumulada en diferents despatxos on va dirigir nombrosos procediments d’extinció i suspensió de contractes tant individuals com col·lectius i s’ha especialitzat en la redacció de contractes per Alta Direcció i en sistemes de retribució variable.

Des de 2012 i ja a Gabinet Jurídic fjm, exerceix com lletrada i assessora laboral d’entitats públiques i privades del sector sanitari com el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Corporació de Salut Maresme, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, el Laboratori de Referència de Catalunya i, entre d’altres, la Fundació Tres Turons. En el camp educatiu assessora a las Escoles Roca.

És autora i consultora del Mòdul Jurídic de Secretariat Jurídic de Tirant Lo Blanch- ICAB i membre de les Comissió de Dret Laboral i de Dret Sanitari del Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona.

Especialitats:

  • Dret Laboral
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Seguretat Social