ACOMPANYEM A LA DIRECCIÓ DE L’EMPRESA EN LA IMPLEMENTACIÓ DE PROCESSOS DE LIDERATGE, PRESA DE DECISIONS I DIRECCIÓ ESTRATÈGICA EN L’ÀMBIT FINANCER. EL NOSTRE OBJECTIU ES CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓ DE RESULTATS POSITIUS DINS L’ORGANITZACIÓ.

L’entorn del mercat actual està modificant substancialment les prioritats i els reptes a afrontar per part de l’empresa, això les obliga a mantenir un equilibri entre les funcions tradicionals i les noves responsabilitats. Per aquest motiu, moltes empreses i corporacions confien en els nostres coneixements, que els aporten una visió altament qualificada, estructurada i metodològica per resoldre qualsevol dels seus reptes financers.

Els nostres experts:

Gestió empresariaL.
AJUDEM A LES ORGANITZACIONS I EMPRESES A ACONSEGUIR ELS RESULTATS DESITJATS EN TOT EL REFERENT A L’ÀMBIT FINANCER.

 • Diagnòstic, millora, definició i documentació de processos de les àrees de suport, especialment, de l’àrea econòmica-administrativa.
 • Definició de models integrats de gestió pel suport a la presa de decisions: quadre de comandament, pressupost, consolidació, i models de reporting.
 • Diagnòstic i millora dels cicles de circulant.
 • Elaboració de plans de negoci.
 • Diagnòstic, definició i suport en els processos d’inversions. Proposta dels millors instruments pel finançament, suport en l’obtenció i formalització del mateix.
 • Anàlisi i renegociació de condicions de finançaments contractats.

OPERACIONS EN MERCATS DE CAPITALS.

 • Selecció del tipus d’Emissió: accions o obligacions.
 • Selecció del mercat financer més adequat.
 • Redacció de l’esborrany del Fullet d’emissió.
 • Redacció de l’escriptura en cas d’emissió d’obligacions que no requereixin fullet d’emissió.

PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ

Ajudem a empreses i institucions a identificar situacions potencials de crisi financera, els assessorem al llarg de la crisi i contribuïm a la recerca de solucions. Assessorem en la presa de decisions encaminades a l’anticipació, resolució i execució; incloent-hi la renegociació i la reestructuració de deute i capital.

 • Anàlisi dels antecedents i de la situació actual i diagnòstic.
 • Elaboració del pla de viabilitat.
 • Renegociació del deute amb bancs i creditors.
 • Plantejaments de mesures addicionals per l’entrada de fons.
 • Finançament alternatiu (deute subordinat, préstecs participatius, emissions de títols participatius, etc.).

LITIGIS I CONCURSAL

 • Declaració d’expert en tribunals
 • Arbitratges
 • Mediació

Valoracions

Informes i estudis sobre companyies, negocis, branques d’activitat i actius on es combinen diferents sistemes d’anàlisi, experiència i criteris professionals aplicables a diverses situacions como ara:

 • Informe d’expert independent nomenat pel Registre mercantil o directament pel client.
 • Reorganització de companyies o grups.
 • Valoració d’intangibles (marques, patents, contractes…).
 • Identificació del patrimoni empresarial.
 • Processos d’adquisició, venda, joint-venture, managing buy-out o buy-in

Operacions d'adquisició de negocis o empreses

 • Anàlisi financera del negoci a adquirir.
 • Valoració i quantificació de sinèrgies.
 • Preparació de documentació per a la consecució de finançament.
 • Acompanyament en la consecució de finançament.