Prestem assessorament global a Administracions públiques, entitats i ciutadans en totes les matèries relacionades amb l’organització i la prestació de serveis públics. Des de la resolució de procediments, llicències, sancions i subvencions, fins la defensa de recursos contenciós-administratius.

Els nostres experts:

La nostra intensa i constant pràctica jurídica en el sector públic ens proporciona un coneixement especialitzat integral que ens permet proporcionar de forma àgil la resposta més adequada per a cada cas.

Sector públic

Administracions i entitats del sector públic han confiat des dels nostres inicis en fjm advocats per a obtenir assessorament jurídic en els àmbits relacionats amb la seva activitat i resoldre conflictes i contenciosos.

  • Responsabilitat patrimonial
  • Recursos contenciós-administratius.
  • Procediments i recursos administratius en general
  • Contractació pública

Entitats prestatàries de serveis públics

Prestem una defensa òptima davant qualsevol conflicte de responsabilitat penal que afecti entitats i associacions prestatàries de serveis públics, així com assessorament jurídic en tot tipus de matèries relacionades amb l’activitat.

  • Defensa en l’àmbit de responsabilitat penal derivada de l’exercici professional
  • Dret Penal Econòmic
  • Responsabilitat penal de les persones jurídiques (Corporate compliance)
  • Assessorament i assistència jurídica general