Soms experts en Dret Civil. Atenem de forma personalitzada els drets dels nostres clients, us assessorem amb caràcter preventiu i defensem els vostres interessos tant en l’àmbit extrajudicial com davant dels tribunals en tot allò que té a veure amb les relacions jurídiques entre particulars, bé siguin persones físiques o societats, en l’àmbit personal i patrimonial.

Oferim assistència jurídica i representació legal en procediments civils, tant verbals com ordinaris.

Successions i herències:

 • Assessorament preventiu
 • Testaments
 • Pactes successoris
 • Acceptació d’herència
 • Impost de successions
 • Processos judicials

Arrendaments, desnonaments:

 • Assessorament en la redacció de contractes de lloguer
 • Reclamació de rentes i desnonament per falta de pagament

Reclamacions de quantitat

Responsabilitat contractual

Drets reals

Obligacions i contractes

Jurisdicció voluntària

Dret bancari:

 • Oposició a execucions hipotecàries i dació en pagament
 • Anàlisi de clàusules abusives
 • Reclamació de clàusules sòl i despeses hipotecàries
 • Participacions preferents i obligacions subordinades

Procediments d’execució.