Donem assessorament integral tant a empreses com a treballadors en matèria jurídico-laboral i de Seguretat Social, en conflictes individuals, plurals o col·lectius.

Ajudem la vostra empresa a aprofitar al màxim els avantatges de la legislació actual en matèria de contractació, nòmines i seguretat social.

Som capaços d’identificar i proporcionar noves i millors solucions estratègiques gràcies a un assessorament basat en la proximitat, que ens permet conèixer a fons l’estructura de personal de cada organització.

Consulti la nostra tarifa plana de serveis jurídics.

Els nostres experts:

El nostre servei d’Assessorament continuat és l’eina ideal per a la planificació de la política de Recursos Humans de la vostra empresa.

 • Planificació laboral respecte a la contractació
 • Organització del temps del treball
 • Sistemes de retribució i compensació
 • Relacions laborals de caràcter especial
 • Assessorament sobre situacions específiques del treballador (maternitat/paternitat, excedències, incapacitats temporals, mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, etc.).
 • Negociació amb la representació social i l’organització sindical
 • Suspensions i extincions de les relacions laborals per causes objectives i/o disciplinàries
 • Reorganitzacions societàries i reestructuració de plantilles
 • Processos de descentralització productiva i externalització de serveis
 • Mesures de flexibilitat interna
 • Assessorament en matèria de cotització a la Seguretat Social
 • Acció protectora de la Seguretat Social i previsió social complementària
 • Assessorament en política preventiva d´empresa
 • Elaboració de Plans de Formació especialitzada
 • Elaboració i revisió de plans d´igualtat, protocols d´assetjament psicològic (mobbing) i protocols d´assetjament sexual o per raó de gènere.
 • Fidelització del talent.