Donem assessorament integral tant a empreses com a treballadors en matèria jurídico-laboral i de Seguretat Social, en conflictes individuals, plurals o col·lectius.

Som experts en diàleg social i exercim amb el màxim rigor i responsabilitat la tasca de negociació encarregada, amb l’objectiu de crear la norma col·lectiva que regirà les condicions laborals aplicables a la totalitat dels treballadors implicats.

El fet de comptar amb especialistes en Dret Econòmic i Financer i amb experts en Dret Concursal us proporciona les màximes garanties a l’hora de contrarestar les habituals extincions, suspensions i modificacions substancials de condicions de treball o procediments per la no aplicació del Conveni, fonamentades en causes econòmiques.

Els nostres experts:

Assessorem la configuració de les relacions laborals col·lectives en tots els àmbits sectorials, territorials, d'empresa o de grups d'empreses.

 • Convenis col·lectius sectorials, convenis i pactes o acords d’empresa, etc.
 • Mesures col·lectives de flexibilitat interna
 • Expedients de Regulació d’Ocupació, extintius i suspensius
 • Eleccions sindicals i Drets sindicals
 • Drets de reunió. Assemblees
 • Processos d’eleccions de representants dels treballadors
 • Assessorament en conflictes col·lectius i reclamacions davant la jurisdicció social

Alguns dels convenis que hem negociat:

 • Conveni hospitals d’aguts i de la XHUP i centres d’atenció primària (des de 1995 fins a l’actualitat). CAPSS.
 • 1er Conveni centres sociosanitari concertats amb l’SCS (2013-2014) CAPSS
 • 1er Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (2015-2016) CAPSS.
 • Diversos convenis col·lectius nacionals de Catalunya d’establiments sanitaris d’hospitalització, consulta i laboratoris i anàlisis clínica (sanitat privada) fins a 2005. CAPSS.
 • VI Conveni Marc Estatal de serveis a les persones dependents i promoció de la autonomia personal (2012-2013) AEISC.
 • IV Conveni extraestatutari d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya (SAD) (2010-2012) AEISC.
 • IV Conveni estatutari d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya (SAD). LA CONFEDERACIÓ.
 • I i II Conveni estatal per a les Empreses de Gestió i Mediació Inmobiliària (Codi Conveni núm. 9914585).