Donem assessorament integral tant a empreses com a treballadors en matèria jurídico-laboral i de Seguretat Social, en conflictes individuals, plurals o col·lectius.

Us proporcionem la millor defensa dels vostres interessos individuals gràcies a un ampli coneixement estratègic sobre els drets dels treballadors.

Posem al vostre servei una amplia experiència en la defensa del treballador envers l´empresa i envers la Seguretat Social (consecució de prestacions).

Defensa envers l’empresa:

 • Per extinció del contracte (acomiadaments disciplinaris, acomiadaments objectius)
 • Per mobilitat geogràfica i funcional
 • Per modificació de les condicions de treball
 • Per reclamació de quantitat
 • Per classificació professional
 • Per discriminació salarial
 • Per assetjament
 • Distribució de la jornada. Absències i excedències. Vacances.
 • Per accident de treball i malaltia professional. Recàrrec de prestacions.

Consecució de protecció social en matèria de prestacions:

 • Pensions: jubilació, invalidesa, viduïtat i orfandat. Càlcul de pensions
 • Plans de pensions i de jubilació. Prejubilacions
 • Prestacions per Incapacitat temporal i permanent
 • Pensions no contributives
 • Prestacions per maternitat i paternitat
 • Afiliació i cotització a la Seguretat Social
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Prestació d´atur contributiu i assistencial
 • Llei de la dependència