Som experts en els camps sanitari, sociosanitari i social, gràcies a la intensa i dilatada pràctica professional amb empreses d’aquests sectors que ha marcat la nostra trajectòria com a gabinet jurídic.

Donem assessorament jurídic altament especialitzat en totes les matèries relacionades amb l’exercici de l’activitat sanitària i social, així com una defensa de qualitat dels vostres interessos en l’àmbit judicial i extrajudicial. Els nostres coneixements s’actualitzen contínuament amb la pràctica constant amb organitzacions d’aquests àmbits, el que ens permet donar solució àgil i eficaç a qualsevol requeriment jurídic que us afecti.

Els nostres experts:

Disposem també d’una alta capacitat per conduir processos de mediació entre diverses parts en l’àmbit de la salut.

  • Defensa judicial en responsabilitat de centres i professionals sanitaris i sociosanitaris.
  • Resolució immediata de consultes jurídiques sobre pràctica assistencial.
  • Assessorament jurídic mitjançant la participació en Comitès Ètics Assistencials i Comitès Ètics d’Investigació Clínica.
  • Estudis sobre fórmules de gestió i organització sanitària.
  • Elaboració d’informes i dictàmens jurídics sobre aspectes complexos.
  • Sessions formatives sobre normativa d’aplicació a l’activitat sanitària (consentiment informat, documentació i història clínica, voluntats anticipades, protecció de dades…).