MÉS DE 30 ANYS
ACOMPANYANT PERSONES, EMPRESES I ENTITATS.

fjm advocats va ser fundat l’any 1984. És una Societat Limitada Professional que compta amb la dedicació plena de nou advocats, dos economistes i dues professionals tècniques en administració i gestió de documentació jurídica.

La firma té més de 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA professional jurídica i des de 2009 ofereix també als seus clients ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC I FINANCER.

PRÀCTICA INTEGRAL, ESPECIALITZACIÓ I SOLVENCIA

fjm advocats disposa d´especialistes en TOTES LES BRANQUES DEL DRET, en les quals han adquirit experiència combinant l’aprenentatge de la teoria jurídica amb la pràctica judicial, sense oblidar mai l’interès en les concepcions globals del Dret.
fjm advocats ha destacat en l’assessorament d´entitats proveïdores de SERVEIS SANITARIS, SERVEIS SOCIALS I SOCIOSANITARIS. Però les EMPRESES i ENTITATS que ens fan confiança són moltes i diverses, provinents d´una gran varietat de sectors.
La defensa dels interessos de les PERSONES són també objectiu d’atenció de fjm advocats, considerades també sota les diverses formes col·lectives que contempla l´ordenament (societats, fundacions, associacions), i també la creació i problemàtica que generen les organitzacions socials.

CONCEPCIÓ MULTIDISCIPLINAR I DE TREBALL EN EQUIP

La concepció de l’exercici professional de fjm advocats és MULTIDISCIPLINAR i de TREBALL EN EQUIP. Són molts els espais compartits entre les diferents disciplines jurídiques i per això hem assumit el repte de que la necessària especialització en l’exercici professional no faci perdre la visió global del Dret.

ASSESORAMENT DE QUALITAT

La prioritat de fjm advocats és la QUALITAT DEL SERVEI. L´ampli coneixement tècnic i l´experiència acreditada dels nostres professionals permet oferir ASSESSORAMENT D’ALTA QUALITAT I UNA VISIÓ ESTRATÈGICA I INNOVADORA DEL DRET amb estricta observança de les normes deontològiques que regulen la nostra professió.
Els professionals de fjm advocats compatibilitzem l´exercici de l´advocacia amb la docència, també universitària, la qual cosa ens permet oferir als nostres clients SESSIONS FORMATIVES per divulgar el coneixement, contribuint, quan correspongui, a millorar la seva gestió. Cal destacar també l´enriquiment professional que propicia la nostra participació en diferents Comissions del Col·legi d’Advocats de Barcelona i del Col·legi d´Economistes de Barcelona.

ASSESORAMENT DE PROXIMITAT

La PROXIMITAT al client per conèixer i assumir les seves necessitats és també part de la identitat de fjm advocats la qual cosa aconseguim oferint ACOMPANYAMENT CONTINUAT, RESOLUCIÓ IMMEDIATA DE CONSULTES I ACTUALITZACIÓ NORMATIVA mitjançant les nostres publicacions.

Els principis d’actuació de fjm advocats troben clara expressió en el nostre lema: RIGOR EN EL CONCEPTE, PRECISIÓ EN EL LLENGUATGE I SEVERITAT EN LA FORMA.

EL NOSTRE EQUIP


EQUIP JURÍDIC

Francesc José María

Advocat, Soci Professional i Fundador del Gabinet.

› Dret Laboral i de la Seguretat Social
› Dret Administratiu
› Dret de la Funció Pública
› Dret Sanitari
› Dependència
› Mediació
› Bioètica

+ Més Informació ›

Elvira Ruiz García

Advocada i Sòcia Professional del Gabinet.

› Responsabilitat Civil Professional
› Dret Penal
› Dret Administratiu
› Dret Concursal
› Dret Sanitari

+ Més Informació ›

Ramon Figueras Sabater

Advocat i Soci Professional del Gabinet.

› Dret Administratiu
› Contractació Sector Públic
› Protecció de Dades
› Dret Sanitari
› Dret Civil: Propietat Intel·lectual
› Dret Mercantil: Dret de Patents i Marques
› Responsabilitat Civil Professional
› Investigació i Assajos Clínics

+ Més Informació ›

Queta Mateu Herrando

Advocada i Sòcia Professional del Gabinet.

› Dret Civil: Família
› Dret Sanitari
› Protecció de Dades
› Cooperació Internacional

+ Més Informació ›

Abigail Blanco Cumplido

Advocada i Sòcia Professional del Gabinet.

› Dret Laboral
› Prevenció de Riscos Laborals
› Seguretat Social

+ Més Informació ›

Marta Cortés Bru

Advocada i Sòcia Professional del Gabinet.

› Dret Laboral
› Prevenció de Riscos Laborals
› Seguretat Social

+ Més Informació ›

Alfredo Bayón Cama

Advocat i Soci Professional del Gabinet.

› Dret Laboral
› Prevenció de Riscos Laborals
› Seguretat Social

+ Més Informació ›

Henar Ariza Guzman

Advocada.

› Dret Laboral
› Seguretat Social

+ Més Informació ›

Helena Solano Sunet

Advocada.

Begoña Pérez Crespo

Advocada

› Dret Laboral
› Seguretat Social
› Dret de la Funció Pública

+ Més Informació ›

EQUIP FINANCIER

Antoni Colominas Zorrilla

Auditor de Comptes i Assessor Fiscal

› Auditoria de Comptes
› Assessoria Financera
› Assessoria Fiscal

+ Més Informació ›

Carme García Jarque

Economista/PADE IESE i Sòcia no Professional del gabinet.

› Assessoria Financera
› Auditoria de Comptes
› Dret Concursal

+ Més Informació ›

EQUIP ADMINISTRATIU

Laura Gómez Criado

Secretaria

Roser Cortés Bru

Secretaria