Advocada.

Grau en Dret per la UNiversitat pompeu Fabra i màster en drets sociolaborals per la Universitat auntònoma de Barcelona.

Després de la realització de les pràctiques del Màster en Drets Sociolaborals, es va incorporar al despatx com advocada laboralista el 2016. Especialitzada en Dret Laboral, actualment perfecciona els seus coneixements en matèria de Seguretat Social amb la realització de diferents cursos a l’ICAB.

Especialitats:

  • Dret Laboral
  • Seguretat Social