Advocada i Sòcia Professional del gabinet.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de 1978 exerceix la professió d’advocada especialitzada en Dret Laboral i de la Seguretat Social, de manera principal assessorant també en matèries de Dret Matrimonial, arrendaments urbans, Dret Penal i Dret Penitenciari.

Es va incorporar al Gabinet FJM el novembre de 2009 i és lletrada assessora de Dret Laboral, amb especial dedicació a les matèries de Seguretat Social, conciliació entre vida familiar i laboral i drets de representació col·lectiva i estrangeria.

Especialitats:

  • Dret Laboral
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Seguretat Social