Circular 14/2023 – SOBRE LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE LES PERSONES TREBALLADORES A TEMPS PARCIAL I SOBRE LA CLARIFICACIÓ DE LA COTITZACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES FIXES DISCONTINUES (MODIFICACIÓ ARTICLES 247 Y 248 LGSS).

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions (BOE núm. 65, de 17 de...