Amb aquest Reial decret llei es dota de contingut el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) que té per objectiu preservar l’equilibri entre generacions i la sostenibilitat del sistema, i que consisteix en una cotització addicional per jubilació que serà tan a càrrec de l’empresa com del treballador.

Aquest nou mecanisme serà d’ aplicació des de l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2050 de la següent manera:

Barcelona, 20 de març de 2023

Davant qualsevol dubte o comentari sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats SLP.

Avinguda Diagonal 392, 3r 2a, 08037 – Barcelona

| Tel. +34 93.268.32.11 +34 93.268.39.45 | Fax. +34 93.268.44.58