El Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, publicat al BOE núm. 154, de 29 del mateix mes, ha introduït diverses mesures de caràcter social i econòmic, modificant la Disposició final dècima  del Reial Decret llei 2/2023, de 16 de març. L’esmentada Disposició final fixava la data d’1 d’octubre d’enguany per a la inclusió en el sistema de la Seguretat Social dels alumnes que realitzen pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació.

La data d’inclusió al sistema de la Seguretat Social ha quedat demorada fins a l’1 de gener de 2024.

Les raons segons l’exposició de motius del reial decret llei són dues:

  • Que les pràctiques formatives, remunerades o no, no es realitzen amb caràcter general a l’inici dels cursos acadèmics;
  • I que l’ampliació temporal de la vacatio legis ha de permetre facilitar l’adaptació dels centres formatius i de les empreses que hagin d’assumir la condició de subjecte responsable del compliment de les obligacions de Seguretat Social.

També s’ha ampliat el termini fins a 5 anys perquè a aquelles persones que s’haguessin trobat en aquesta situació i subscriguin un conveni especial se’ls possibiliti el còmput de la cotització de períodes de formació o realització de les pràctiques.

Barcelona, 6 de juliol de 2023.

Davant qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta circular us remetem a:

FJM Advocats

Av. Diagonal 392, 3r 2a
08037, BARCELONA

Tel. 93 268 32 11 / Fax. 93 268 44 58
E-mail: info@fjmadvocats.cat